Historia

Hämeenkyrön – Viljakkalan Eläkeläiset ry:n perustava kokous pidettiin Hälläpirtillä 21.4.1969. Paikalla oli eläkeläisiä Hämeenkyröstä ja Viljakkalasta. Kokouksessa päätettiin perustaa yhdistys ja rekisteröidä Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Viljo Koivisto, varapuheenjohtajaksi Sanni Törmä, muiksi johtokunnan jäseniksi Sakari Leppänen, Viljo Nikkilä, Vilho Siljanmäki, Aune Salonen ja Matti Nässi. sihteerinä toimi Vilho Kivistö. Viljo Koivisto menehtyi muutaman kuukauden kuluttua ja hänen jälkeensä varapuheenjohtaja Sanni Törmä toimi puheenjohtajana vuoteen 1973, hänen jälkeensä Pertti Rapio 1974 – 1977, Selma Järvinen 1978 – 1985, Väinö Rekola 1986 – 1989, Annikki Näsiaho 1990 – 1991, Ensio Ojala 1992 – 1993, Tapani Viitamaa 1994 – 1998, Pirkko Vulli 1999, Irma Ahonen 2000 – 2012, Matti Wallin 2015 -2015, Markku Rikala 2016 – 2017 maaliskuu, Erkki Moisio 2017 huhtikuu – edelleen.

Toiminta.

Alusta lähtien toimintaan ovat kuuluneet kerhot joissa on ollut asiantuntijoita eri aihe alueilta. Opintokerhotoiminta oli myöskin aktiivista, nykyisin ei toimintaa ole ollut. Kerhot kokoontuivat alkuaikoina tiistaisin, muuttuen maanantaiksin paikkana oli tuolloin Hälläpirtti. Nykyisin kokoonnumme torstaisin Tupalassa. Kerhojen lisäksi oli Tanhu-, harrastusryhmät ja kuoro, näistä kuoro jatkaa edelleenkin, muiden ryhmien kärsiessä vetäjien puutteesta. Perinteiset kutsut ja pikkujoulut ovat edelleenkin mukana, sekä osallistuminen muiden Pirkanmaalla toimivien Eläkeläis ry:n yhdistysten tapahtumiin.

Matkailu.

Perustamisesta lähtien on valittu matkavastaava, hänen tehtävänään on ollut vastata yhdistyksen matkoista. Matkat ovat kohdistuneet kotimaahan kuin myös ulkomaille. Risteilyt kuuluivat myös ohjelmaan. Osallistujien määrä on vaihdellut eri vuosina.

Historiaa päivitetään jatkossa.

Hämeenkyrö-Viljakkalan Eläkeläisten jäsenmäärän kehitys vuodesta 1969
Hämeenkyrö-Viljakkalan Eläkeläisten jäsenmäärän kehitys vuodesta 1969